RADIOSARAJEVO.BA: Sindikati policije i državne službe traže hitan sastanak sa Vladom KS

Sindikati državne službe i policije u Kantonu Sarajevo traže hitan sastanak s Vladom KS na temu povećanju plata državnih službenika i namještenika zbog povećanja potrošačkih cijena i rastuće inflacije.

“Tražimo hitan sastanak o povećanju plata državnih službenika i namještenika zbog povećanja potrošačkih cijena i rastuće inflacije, navodi se u zahtjevu prema Vladi Kantona Sarajevo koji su uputili tri sindikata koja okupljaju državne službenike i namještenike u Kantonu Sarajevo.

Hitan sastanak je zatražen jer Vlada Kantona Sarajevo još uvijek nije reagovala na zajedničku inicijativu za poboljšanje trenutnog položaja državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo koja im je od strane tri sindikata upućena još u aprilu.

Inicijativu su potpisali predsjednici sindikata Elvis Zornić, Sadik Ećo i Višnja Ljubjankić.

Zahtjev su uputili Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikat policije Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u BiH-Sindikalna organizacija Kantonalni organi državne službe KS”, navodi se u saopćenju.

https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/sindikati-policije-i-drzavne-sluzbe-traze-hitan-sastanak/458362