Sindikalna organizacija Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo

Povjerenik: Mirsad Karić

Ulica: Fehima Ef.Čurćića 1

Tel: 033/664-115