Sindikalna organizacija Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo

Povjerenik: Armin Hrelja

Ulica: Fehima Ef.Čurćića 1

Tel: 033/664-115

E-mail: armin.hrelja@sindikat-kantona.ba