Sindikalna organizacija Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Povjerenik: Ermina Čatić

Ulica: Branilaca Sarajeva br. 26

Tel: 033/664-638

E-mail: ermina.catic@sindikat-kantona.ba