Sindikalna organizacija Tužilaštva Kantona Sarajevo

Povjerenik: Nihad Kajmović

Tel: 033/256-812

Ulica: Radićeva br.6