Sindikalna organizacija Kantonalnog suda u Sarajevu

Povjerenik: Amel Hamzić

Ulica: Šenoina br. 1

Tel: 033/567-883 , lok 1454

Fax: 033/567-802

E-mail: amel-hamzic@sindikat-kantona.ba