Sindikalna organizacija Općinskog suda u Sarajevu

Povjerenik: Mahira Selimović

Ulica: Šenoina br. 1

Tel: 033/567-680 , lok 1203

Fax: 033/567-720