Sindikalna organizacija Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo

Povjerenik: Jasmina Lukovac

Ulica: Kaptol br. 3

Tel: 033/254-924

Fax: 033/226-523

E-mail: jasmina-lukovac@sindikat-kantona.ba