FAKTOR.BA: Sindikat traži izmjene koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika u KS

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo podnio je inicijativu Vladi Kantona da, u saradnji sa tim sindikatom i Ministarstvom pravde i uprave, pokrene inicijativu za izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, u dijelu koji se odnosi na koeficijente za plate državnih službenika i namještenika, koji se primjenjuju i u Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti KS.

Koeficijenti za obračun plaća državnih službenika i namještenika utvrđeni su još 2010. godine, a u međuvremenu je izmijenjen način obračuna osnovice za plaće, kao i visina najniže plaće utvrđene od Vlade Federacije BiH.

To je dovelo do situacije da su plaće radnih mjesta s najnižom plaćom (NK, koeficijent 1,85) dostigli plaće namještenika SSS sa 2,6 i 2,7 koeficijentom za obračun plaće.

Ako bi se, kako navode iz ovog sindikata, srazmjerno izmijenili koeficijenti samo namještenika, to bi dovelo do daljnjeg remećenja odnosa i vrijednostima radnih mjesta, kako namještenika tako i državnih službenika, čija se radna mjesta i sad obezvrijeđuju u odnosu na njihov značaj, složenost i odgovornost.

– Zakon kojim se regulišu plaće državnih službenika i namještenika jeste zajedničko pitanje Vlada KS i Vlade Federacije BiH i neophodno je da zajednički regulišemo pitanja izmjene koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika – navodi Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

https://faktor.ba/bosna-i-hercegovina/aktuelno/sindikat-trazi-izmjene-koeficijenata-za-place-drzavnih-sluzbenika-i-namjestenika-u-ks/185182