ZAKLJUČEN UGOVOR SA PRIVATNOM MEDICINSKO-BIOHEMIJSKOM LABORATORIJOM HBL 3: POVOLJNIJE KORIŠTENJE LABORATORIJSKIH USLUGA ZA ČLANOVE NAŠEG SINDIKATA

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo zaključio je ugovor o poslovnoj suradnji sa Privatnom medicinsko-biohemijskom laboratorijom HBL 3 o korištenju svih laboratorijskih usluga koje su u ponudi ove laboratorije po povoljnim uslovima za članove Sindikata.

Davalac usluge će obavljati sve vrste laboratorijskih analiza u okviru svoje registrovane djelatnosti po zahtjevu primaoca usluge, te se za pružene usluge odobrava popust do 20% na važeći cjenovnik davaoca usluge.

O svim potrebnim detaljima vezanim za korištenje usluga regulisanih ovim ugovorom, članovi Sindikata, mogu dobiti informacije na kontakt telefon: 062/536-537

 Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij HBL 3 nalazi se na adresi: Valtera Perića 11, općina Centar, Sarajevo.