“ZAJEDNO SMO JAČI”

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo je reprezentativni sindikat za sve državne službenike i namještenike koji rade u organima državne službe, koji je jedini ovlašten pregovarati s Vladom Kantona Sarajevo.

Do sada je potpisano šest (6) Kolektivnih ugovora, kroz koje se plata povećala nekoliko puta, vratila su se oduzeta prava, sačuvana su stečena prava, te su uvedene i povećane naknade koje su bile mrtvo slovo u zakonu. Zašto je to tako? Odgovor je jednostavan: samo zajedno ujedinjeni u sindikatu možemo se boriti za svoja prava, jer Zajedno smo jači!