UPUTSTVO ZA RUKOVODIOCE I UPOSLENIKE ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE kod postupanja i primjene mjera sigurnosti i zaštite zdravlja od COVID-19 virusa

  Pojava i širenje epidemije koronavirusaizazvala je niz promjena kako u svakodnevnom poslovnom i privatnom životu tako u našem bliskom okruženju, te svijetu generalno. Mjere koje se poduzimaju u cilju sprječavanja širenja zaraze remete uobičajne navike, ograničavaju određene aktivnosti na koje smo navikli te općenito negativno utiču na kvalitet života, što dodatno doprinosi pojavi psihičkog stresa. Shodno svemu navedenom je neophodno prilagođavanje novim okolnostima zbog kojih je potrebno uložiti dodatne napore za sigurnost i zaštitu zdravlja kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Nalazimo se u vremenu koje od svih nas zahtijeva maksimalnu profesionalnost, strpljivost i sposobnost brzog prilagođavanja, a to sve podrazumijeva naše odgovorno ponašanje! Brzina širenja koronavirusa zavisu od ponašanja ljudi. Neodgovorno ponašanje doprinosi širenju virusa i ugrožava sigurnost i zaštitu zdravlja svakog pojedinca, ali i društva u cjelini. Odgovorno ponašanje je svaki oblik ponašanja kojim se poštuju i provode propisane mjere zaštite te svako ponašanje koje doprinosi prevenciji širenja koronavirusa. Bez obzira na upozorenja nadležnih tijela ljudi se u kriznim situacijama ne pridržavaju izdatih mjera i skloni su iste ignorisati.

  U habitusu čovjekova ponašanja jest da čovjek često svoje ponašanje određuje prema ponašanju drugih ljudi koji ga okružuju, zbog toga svojim odgovornim ponašanjem dajte svoj doprinos sigurnosti i zaštiti zdravlja, te na taj način stimulišete druge da se ponašaju odgovorno.

  Naše najjače oružje u borbi protiv koronavirusa je ODGOVORNO PONAŠANJE!

  Vrlo je bitno slušati i aktivno primjenjivati upustva koja izdaju Krizni štabovi CZ FBiH i KS, te provoditi Odluke o mjerama zaštite koje oni donose. Navedene mjere rukovodioci i uposlenici organa državne službe dužni su, u dijelu koji se odnosi na mjesta rada, primjenjivati kao posebna, odnosno priznata pravila zaštite na radu. Rukovodioci i uposlenici organa državne službe dužni su se pridržavati svih mjera zaštite donesenih od strane Kriznih štabova CZ FBiH i KS. Slijedeći opća načela prevencije utvrđena Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu, poslodavci su dužni pridržavati se i ovih posebnih mjera. Obaveza o osiguranju sredstava zaštite i drugih mjera zaštite odnosi se na rukovodiocedok su uposlenici dužni iste koristiti i provoditi na propisani način. Ukoliko rukovodilac ili uposlenik sumnja da je on sam ili neka druga osoba bila u kontaktu sa izvorom koronavirusa, te ako počne pokazivati znakove bolesti (kašalj, teškoće disanja, gubitak čula okusa i mirisa i najčešće uz povišenu temperaturu), o tome mora obavijestiti neposrednog rukovodioca, ljekara ili nadležnog epidemiologa radi poduzimanja mjera zaštite zdravlja ostalih uposlenika organa državne službete potražiti medicinsku pomoć. Kod sumnje na bolest uposlenika uzrokovanu koronavirusom, neposredni rukovodilac odmah mora kontaktirati nadležnog epidemiologa. 

  Najčešći simptomi su povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, bolovi u mišićima, gubitak čula okusa i mirisa, te umor. Za oboljele osobe neophodna je hospitalizacija i mora ih se tretirati kao zaražene osobe. Za zdrave osobe koje su imale bliski kontakt s oboljelim od koronavirusa predviđena je samoizolacija kod kuće uz aktivni zdravstveni nadzor (svakodnevno mjerenje temperature i javljanje nadležnom epidemiologu) 10 dana za lakše i srednje teške slučajeve. Kako bi se postigao visok stepen sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, u ovom trenutku potrebna je posebna angažiranost svih. Ukoliko se uoče ili utvrde nepravilnosti kojima je ugrožena sigurnost i zaštita zdravlja radnika dužni smo o tome obavijestiti nadređene, te predložiti mjere kojima bi u najbržem mogućem roku otklonile nepravilnosti.

  MJERE ZAŠTITE KOJE MORAJU PODUZIMATI RUKOVODIOCI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

  POSTAVLJANJE VAŽNIH OBAVIJESTI – na vidljivim mjestima na ulazu u prostor zgrada organa državne službe postaviti edukacijske plakate i druge važne upute o zaštiti zdravlja nadležnih Kriznih štabova civilne zaštite i medicinskih institucija, (upute o pravilnom pranju i dezinfekciji ruku, držanju socijalne distance, obavezu nošenja zaštitnih maski i druge mjere)  

  OSIGURANJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME – osigurati dovoljan broj jednokratnih zaštitnih rukavica i maski i sl. u zavisnosti od procesa rada i staviti na raspolaganje uposlenicima, te vršiti nadzor nad njihovom upotrebom

  – POSTAVLJANJE FIZIČKIH BARIJERA – gdje je moguće postaviti zaštitne pregrade u vidu stakla, pleksiglasa ili sličnog materijala, kako bi se smanjio kontakt uposlenika i stranaka, a samim time i rizik širenja zaraze.

  – OSIGURANJE MJESTA ZA DEZINFEKCIJU RUKU– pomoću dezinfekcijskog sredstva ili pranjem ruku s vodom i sapunom barem 20 sekundi, a za sušenje ruku osigurati dovoljne količine papira za ruke za jednokratnu upotrebu.

  – OSIGURANJE UDALJENOSTI IZMEĐU OSOBA OD NAJMANJE 2 m – preraspodjelom prostora, preraspodjelom radnog vremena/rad u smjenama, smanjenjem broja osoba koje istovremeno borave u prostoriji, omogućiti rad od kuće ili u iznimnim situacijama postavljanjem pregrada.

  – SPRJEČAVANJE OKUPLJANJA VIŠE OSOBA – sastanke održavati online, a komunikaciju na mjestima rada održavati putem telefona, e-maila i sl., ograničiti broj uposlenika koji istovremeno koriste pauzu na način da je koriste u različitim vremenskim intervalima.

  – ODRŽAVANJE ČISTOĆE OBJEKATA I MJESTA RADA – čistiti i dezinficirati mjesta rada koliko je god moguće više puta (dezinfekciju obavljaju stručne osobe s propisanim i učinkovitim hemijskim sredstvima), a posebnu pažnju posvetiti čistoći sanitarnih čvorova.

  – NAJMANJE DVA PUTA DNEVNO ČISTITI SVE DODIRNE POVRŠINE – radne površine, lift, telefone, tastature, zajedničke kopir aparate, računare, te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba.

  – PROVJETRAVANJE RADNIH PROSTORIJA I PROSTORA – potrebno je što je moguće češće osigurati dotok svježeg zraka te omogućiti izmjene zraka provjetravanjem radnih prostora i prostorija.

  – OSIGURATI POSEBNU ZAŠTITU HRONIČNIM IONKOLOŠKIM BOLESNICIMA – svim hroničnim i onkološkim bolesnicima omogućiti obavljanje rada od kuće gdje god je to moguće.

  MJERE ZAŠTITE KOJE MORAJU PODUZIMATI UPOSLENICI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE

   PROVODITI MJERE ZAŠTITE OSIGURANE OD STRANE POSLODAVCA – primjenjivati upute o pravilnoj dezinfekciji ruku, održavanju socijalne distancei sl. te iste provoditi. Koristiti osiguranu jednokratnu zaštitnu opremu, te istu adekvatno odlagati u kantu za otpad koja ima poklopac i propisano zbrinjavati takav otpad. Redovno provoditi ličnu higijenu.

  – LIČNA ZAŠTITINA OPREMA – ličnu zaštitnu opremu koju koristite u skladu s propisima iz zaštite na radu potrebno je propisano odlagati na mjesta koja je odredio rukovodilac organa državne službe.

  – KAŠLJANJE I KIHANJE – prekriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju je poslije potrebno odložiti u korpu za otpad, te obavezno nakon toga oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenuti lice od drugih.

  – IZBJEGAVANJE DODIRIVANJA LICA, USTA I OČIJU RUKAMA – lice, usta i oči dodirivati isključivo nakon dezinfekcije ruku ili pranja sapunom i vodom

  – IZBJEGAVATI – rukovanje ili bilo kakve druge dodire ili diranje korištenih maramica ili korištenih ličnih zaštitnih sredstava i sl.

  – SOCIJALNI KONTAKT – ostvarivati samo najnužnije socijalne kontakteu kontaktu s kolegama držati propisani razmak bez rukovanja i sličnog kontakta.

  – SIMPTOMI – postoji li sumnja na simptome zaraženosti koronavirusom, ne dolaziti na posao te obavijestiti svog ljekara, nadležnog epidemiologa i neposrednog rukovodioca,te početi provoditi postupak samoizolacije i daljnje mjere u skladu sa stručnim medicinskim preporukama.