UPRAVNI ODBOR SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KS: PROTESTI ZBOG NEPOVEĆANJA OSNOVICE 30. NOVEMBRA

U zgradi Kantona Sarajevo danas je održana sjednica proširenog Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo na kojem je jednoglasno donesena odluka o organizaciji protesta ispred Vlade Kantona Sarajevo, jer Vlada u nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, a koji iznosi 1.101.295.480 KM, nije planirala povećanje osnovice za obračun plata radnika.

Za organizaciju protesta dale su saglasnost sve sindikalne organizacije i to sindikalne organizacije Općinskog suda u Sarajevu, Kantonalnog suda u Sarajevu, Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, te Sindikalna organizacija organa uprave Kantona Sarajevo.

Zaključak je ovo nakon dešavanja u vezi sastanka koji je održan između Vlade KS i šest sindikata koji zastupaju interese preko 14.000 radnika koji primaju platu iz budžeta KS.

Danas je Istaknuto da su protesti i obustave rada jedini način sindikalne borbe nakon što se iscrpi mogućnost dogovora u pregovorima, te je naglašena razočaranost potezima Vlade koja svojim postupcima sama traže ovakve reakcije sindikata – plate su male, a cijene namirnica i usluga i troškova života enormo su narasle.

Sindikat naglašava da ima obavezu u skladu sa aktuelnom situacijom koja se ogleda u svakodnevnom poskupljenju životnih namirnica, goriva i standarda života da na najbolji mogući način zastupa interese naših članova i da kao reprezentativni sindikat štiti prava svih državnih službenika i namještenika koji rade u organima državne službe KS.

Na sjednici je usvojen i zaključak o provođenju ankete svih članova Sindikata o organizaciji generalnog štrajka, kako bi se ispoštovali svi rokovi i predviđena pravila za provođenje generalnog štrajka.

Sindikat ističe da je Vlada prekršila procedure donošenja nacrta kantonalnog budžeta za 2022. godinu, ali da još uvijek nije kasno da se postigne dogovor sa sindikatom o povećanju osnovice za obračun plata, koja nije povećana još od 2018. godine.

Protesti će biti održani u utorak, 30. novembra, od 10.00 do 11.00 sati, ispred zgrade Kantona Sarajevo, zajedno sa drugih sedam sindikata iz Kantona Sarajevo.