SINDIKATI DRŽAVNE SLUŽBE I POLICIJE KS TRAŽE HITAN SASTANAK SA KANTONALNOM VLADOM

Tražimo hitan sastanak o  povećanju plata državnih službenika i namještenika zbog povećanja potrošačkih cijena i rastuće inflacije, navodi se u zahtjevu prema Vladi Kantona Sarajevo koji se uputili tri sindikata koja okupljaju državne službenike i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Hitan sastanak je zatražen jer Vlada Kantona Sarajevo još uvijek nije reagovala na zajedničku inicijativu za poboljšanje trenutnog položaja državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo koja im je od strane tri sindikata upućena još u aprilu.

Inicijativu su potpisali predsjednici sindikata Elvis Zornić, Sadik Ećo i Višnja Ljubjankić.

Zahtjev su uputili Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikat policije Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u BiH-Sindikalna organizacija Kantonalni organi državne službe KS.