SINDIKAT ZAKLJUČIO UGOVOR SA PUTNIČKOM AGENCIJOM M 97 D.O.O. SARAJEVO: POVOLJNIJE KORIŠTENJE TURISTIČKIH USLUGA ZA ČLANOVE NAŠEG SINDIKATA

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo zaključio je ugovor o poslovnoj suradnji sa putničkom agencijom M 97 d.o.o. Sarajevo o korištenju svih turističkih usluga koje su u ponudi ove agencije po povoljnim uslovima za članove Sindikata i članove njihove porodice. 

Članovima Sindikata je ugovorena mogućnost plaćanja od 3 do 6 rata putem administrativne obustave na plaću.

O svim potrebnim detaljima vezanim za korištenje usluga regulisanih ovim ugovorom, članovi Sindikata, mogu dobiti informacije na

 kontakt telefone:

+ 387 33 711 835

+ 387 33 711 837

 

email:

m97tours@gmail.com

 

web stranica:

https://www.m97tours.com/

 

https://www.facebook.com/m97tours/