SINDIKAT-VLADA KS: ČETVRTA RUNDA PREGOVORA BEZ DOGOVORA

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo juče je bez dogovora okončana četvrta runda pregovora između Vlade Kantona Sarajevo i Koordinacije šest reprezentativnih sindikata radnika koji primaju platu iz budžeta KS, a vezano za povećanje osnovice za obračun plaća.

Na otvaranju sastanka premijer Kantona Sarajevo Edin Forto informisao je prisutne da je Vlada nakon dostavljenog dopisa Koordinacije sindikata u kojem je obavještenja da sindikati ne prihvataju ponudu povećanja osnovice za obračun plaća u iznosu od 330 KM, opet sagledala sve okolnosti i da je zadnja ponuda u iznosu od 330 KM konačna ponuda, a da će Vlada KS kroz kolektivne ugovore pojedinačno pokušati još poboljšati prava svih radnika.

Koordinacija sindikata ponovo je iznijela jasan stav da je ponuda nezadovoljavajuća i da ne može pokriti povećanje troškova života, te da su druge vlade sa manjim budžetima radnicima povećale osnovicu u iznosu većem nego što to namjerava Vlada Kantona Sarajevo.

Istaknuto je da se članstvo još dvije članice Koordinacije treba izjasniti o ponudi nakon čega će Vladi dostaviti konačni stav.

Članstvo Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo izjasnilo se na ponudu Vlade Kantona Sarajevo u iznosu od 330 KM i preko 95 posto njih je istu odbilo i smatra da to nije dostojanstvena ponuda koju državni službenici i namještenici, ali i drugi radnici, u Kantonu Sarajevo zaslužuju.

“Na meni kao prvom među jednakima je ostalo samo da premijera i ministre u Vladi KS pozovem da još jednom razmisle o ponudi, da priča oko dodatnih poboljšanja kroz pojedinačne kolektivne ugovore nije korektna, jer ostale grane imaju mogućnost poboljšanja platnih razreda dok državni službenici i namještenici to ne mogu, jer su naši platni razredi u Zakonu o platama i naknadama u organima vlasti KS u kojem su i platni razredi nosioca izvršne vlasti i da je zato dosta teže mijenjati zakon od kolektivnog ugovora”, kazao je predsjednik našeg Sindikata Elvis Zornić.

Dodao je da će, ukoliko Vlada ne promijeni odluku, naš sindikat nastaviti sa planiranim aktivnostima organizacije i realizacije sindikalne borbe što će dovesti do obustave rada u svim organima državne službe KS, a što će imati za posljedicu paralizu Kantona Sarajevo.

“Nadam se da će Vlada prije usvajanja prijedloga budžeta KS za 2022. godinu još jednom sve dobro sagledati i povećati osnovicu koja će pokriti skuplji standard života izazvan poskupljenjem svih potrepština i namirnica”, poručio je Zornić.