SINDIKAT UPUTIO VLADI KS ZAHTJEV ZA POČETAK PREGOVORA ZA UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA ZA 2023. GODINU

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo uputio je danas Vladi Kantona Sarajevo zahtjev za početak pregovora za utvrđivanje osnovice za obračun plata za 2023. godinu.

“U okviru zakonitosti postupka pregovaranja i istinskog socijalnog dijaloga koji vode Vlada Kantona Sarajevo i naš Sindikat, a vodeći se jasnim odredbama Zakona o radu FBiH, Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo upućujemo Vam zahtjev za početak pregovora za utvrđivanje visine osnovice za obračun plaće za budžetsku 2023. godinu”, navodi se u zahtjevu.

Sindikat očekuje od Vlade Kantona Sarajevo da na obostrano zadovoljstvo imenuje osobe koje će zastupati poslodavca u ovom pregovaranju i zakaže datum i termin održavanja pregovora.

Zahtjev je, pored Vlade Kantona, adresiran i na Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.