SINDIKAT UPUTIO VLADI KS INICIJATIVU ZA UTVRĐIVANJE PLATNIH RAZREDA ZA OBRAČUN PLAĆA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KS KOLEKTIVNIM UGOVOROM

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo uputio je danas Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo inicijativu za utvrđivanja platnih razreda za obračun plaća državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo kolektivnim ugovorom.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo u prethodnim pregovorima sa pregovaračkim timom Vlade jasno je izrazio stav o neslaganju sa prijedlogom Vlade za povećanje osnovice sa 315 KM na 330 KM, zastupajući stav anketiranih članova odnosno službenika i namještenika uposlenih u institucijama: Općinski sud, Kantonalni sud, Tužilaštvo KS, Profesionalna vatrogasna brigade KS, Zavod za izgradnju KS i Zavod za planiranje i razvoj KS.

Zbog drastičnog porasta cijena i troškova života, anketirani službenici i namještenici su se izjasnili da ne pristaju na osnovicu 330 KM, odnosno povećanje od 50 KM.

 Vlada Kantona Sarajevo i sindikati osnovnog obrazovanja i policije potpisali su 18.01.2022. godine Sporazum o obračunu osnovice plaća koji se odnosi na povećanje osnovice sa 315 na 330 KM i najavila nastavak pregovora za promjenu i povećanje koeficijenata koji su u navedenim sindikatima definisani kolektivnim ugovorom, a sve sa ciljem poboljšanja statusa prosvjetnih radnika i rasta standarda života u 2022. godini.

Obzirom da su koeficijenti budžetskih korisnika regulisani kolektivnim ugovorima izuzev za službenike i namještenike Kantona Sarajevo, gdje su koeficijenti i platni razredi regulisani Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo dovedeni smo u diskriminirajući i neravnopravan položaj.

 Zbog svega navedenog, zbog nagodbe Vlade Kantona Sarajevo sa pojedinim sindikatima i zbog povrede prava jednakosti pokrećemo inicijativu za utvrđivanje platnih razreda za obračun plaća državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo kolektivnim ugovorom.

Nadamo se da ćete hitno odgovoriti, odnosno zakazati sastanak između Pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo. Takođe, izražavamo stav anketiranih članova Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo da smo spremni svoja prava ostvariti i štrajkom”, navodi se u dopisu Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu.