SINDIKAT UPUTIO INICIJATIVU ZA DOPUNU PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, kao predstavnik državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo, podnio je inicijativu Ministarstvu pravde i uprave KS da odmah pristupi donošenju Pravilnika o dopunama Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika.

Inicijativa je podnesena radi regulisanja procenta uvećanja osnovne plaće po osnovu ocjene rada, kako je to propisano Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti KS i obaveze da se planiraju sredstva u budžetu Kantona Sarajevo za ovaj dio plaće radnika, kao i da se regulišu pravila, način i kriteriji ocjenjivanja rada namještenika.

Sindikat traži postupak ocjenjivanja za namještenike na nivou KS zbog raznih oblika samovolje rukovodioca i promjene internih pravilnika o ocjenjivanju za koje ne postoje pravni osnovI.

Ocjenjivanje državnih službenika nije samo radi utvrđivanja uspješnosti u radu već i radi utvrđivanja uvećanja plaće po ovom osnovu , odnosno dijela plaće koji im pripada ako je radni učinak ostvaren više od normalnog radnog učinka koji se očekuje na radnom mjestu, a iskazan je kroz ocjenu rada.

Neutvrđivanjem procenta – dijela plaće po  osnovu ostvarenog radnog učinka, iskazanog kroz ocjenu rada državnih službenika i namještenika, ovim licima je u 2020. godini uskraćeno pravo na dio plaće po osnovu ocjene rada.

Zbog toga smatramo da, bez obzira što je sada period godišnjeg ocjenjivanja, ono se ne bi trebalo izvršiti dok se ne izvrše dopune Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika, kojim se utvrđuje procenat uvećanja plaće po osnovu ocjene rada i državnih službenika i namještenika.

Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika treba se shodno primijeniti i na namještenike ili propisati pravila, način i kriterije ocjenjivanja rada namještenika, s obzirom na nedorečene odredbe čl. 34, 35. i 36. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH i nedostatak federalnog provedbenog propisa koji bi se odnosio na ocjenjivanje rada namještenika.

Naime, ove odredbe Zakona o namještenicima nisu ovlastile rukovodioca organa državne službe da sam utvrđuje pravila, način i kriterije ocjenjivanja rada namještenika, a svjedoci smo da to oni čine ili paušalno ocjenjuju.

S druge strane, Presuda Ustavnog suda FBiH omogućila je kantonima da donesu svoje propise o namještenicima, što je Kanton Sarajevo dijelom proveo kroz član 21. stav (3) Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, kao i u drugim kantonalnim propisima koji se odnose i na namještenike.

Sindikat se nada da se da će Ministarstvo  razmotriti ovu inicijativu i na nju hitno odgovoriti, odnosno izvršiti dopune Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika.