SINDIKAT: POD MASKOM COVIDA GUŠE SE RADNIČKA PRAVA, GRAĐANSKE SLOBODE I VLADAVINA PRAVA U FBIH

Pandemija Covida-19 odigrala je značajnu ulogu u slabljenju demokratije te gušenju radničkih prava, građanskih sloboda i vladavine osnovnih ljudskih prava u cijelom svijetu pa tako i širom naše države, a u ovom konkretnom slučaju njenog entiteta Federacije Bosne i Hrecegovine, saopštio je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici koja je održana 18.11.2021. godine u Sarajevu zadužila je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da, u roku od 15 dana, izradi prijedlog stručnih smjernica za primjenu pravila VTP (vakcinisan, testiran, prebolio).

Pravilo VTP počeće se primjenjivati od 20. decembra 2021. godine i to prvobitno za uposlenike zdravstvenih ustanova (privatnih i javnih), ustanova socijalne zaštite (privatne i javne), te javne uprave svih nivoa vlasti.

Kantoni mogu proširiti ciljne skupine, u skladu s potrebama i procjenama.

S tim u vezi, naloženo je vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, da osiguraju sve preduvjete neophodne za primjenu pravila VTP.

To podrazumijeva organiziranje punktova za vakcinaciju, testiranje, blagovremeno izdavanje potvrda o vakcinaciji, nadzora i kontrole i drugo.

Izuzetak od primjene pravila VTP mogu biti osobe koje zbog medicinske indikacije ne mogu biti vakcinisane, ali njihovo testiranje treba osigurati poslodavac.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo postavlja pitanje federalnom premijeru Fadilu Novaliću da li je njegova Vlada prilikom donošenja ovakvih zaključaka imala na umu činjenicu da na ovako jednostran i ishitren način izlazi izvan okvira demokratije i vladavine prava, čime direktno osporava i ograničava osnovne građanske slobode i radnička prava.

Naglašavamo potrebu za što većom vakcinacijom, ali sada se jasno ističe da nema zakonskog osnova za represivne mjere koje Vlada FBiH planira da uvede.

Sindikat traži od Vlade i premijera FBiH da se vrate u okvire zakona i međunarodnih konvencija o osnovnim ljudskim pravima, prava na slobodu i prava na rad.

Postavljamo pitanje gospodinu Novaliću znači li to da će i svim onim radnicima, prvenstveno državnim službenicima i namještenicima koji rade u organima državne službe na području Federacije BiH, biti zabranjen dolazak na posao i tako uskraćeno jedno od osnovnih prava a to je pravo na rad.

Ako se to desi treba da budete spremni i na odgovor koji vam radnici ovih institucija mogu uzvratiti, a to je moguća obustava rada u skladu sa važećim zakonskim propisima i paraliza javnih državnih institucija.

Sindikat još jednom ističe da je jako bitna zaštita zdravlja i života svih, ali da je sloboda izbora nešto što niko pa ni Vlada ne smije svojim ishitrenim odlukama uskraćivati radnicima i svim drugim građanima.