SINDIKAT OSTAJE PRI STAVU KOORDINACIJE SINDIKATA ZA VISINU OSNOVICE OD 400 KM I DODATAK OD 100 KM I MODEL ZAŠTITE RADNIKA SA NAJNIŽIM PLATAMA

Odluka Vlade Kantona Sarajevo o povećanju osnovice radnicima koji primaju platu iz budžeta Kantona Sarajevo nije proizvod jučerašnjih pregovora između Vlade Kantona Sarajevo i sindikata.

Naime, Vlada Kantona Sarajevo donijela je juče odluku na osnovu koje će od početka naredne godine za 16,7 posto biti povećana osnovica radnicima koji primaju plaće iz Budžeta KS.

Povećanje osnovice sa 330 na 385 KM odnosi se na zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, policiji te državne službenike i namještenike.

Sindikat samostalnih državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo demantuje da je ovakva odluka Kantonalne vlade uslijedila nakon usaglašavanja sa sindikatima, kako je prvobitno saopšteno iz Vlade KS.

Niko do sindikata nije prihvatio osnovicu u visini od 385 KM već primio informaciju k znanju, te je dogovoreno da se održi i sljedeći satanak.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještemika Kantona Sarajevo Elvis Zornić, koji je učestvovao na sastanku, pozdravio je volju Vlade KS da poveća osnovicu, ali je potvrdio da je ona nedovoljna.

“Ostajemo pri stavu Koordinacije sindikata za visinu u iznosu od 400 KM i dodatak od 100 KM ili da se nađe model da se zaštite radnici sa najnižim platama”, poručio je Zornić.