SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KS: NEMA ZAKONSKIH OSNOVA ZA REPRESIVNE MJERE ZA NEVAKCINISANE

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, reagujući na najavu premijera KS Edina Forte o uvođenju restriktivnih mjera za nevakcinisane u našem kantonu, naglašava potrebu za što većom vakcinacijom, što smo dokazali ranijim obraćanjem Vladi kada nismo prijetili represivnim mjerama mada je Vlada bila zakonski obavezna da vodi brigu o zdravlju građana i radnika, ali sada ističe da nema zakonskog osnova za represivne mjere koje premijer najavljuje.

Sindikat traži od Vlade i premijera KS da se vrate u okvire zakona i međunarodnih konvencija o osnovnim ljudskim pravima, prava na slobodu i prava na rad, a sve na osnovu izjava premijera da će se ići u pravcu restriktivnih mjera za sve nevakcinisane građane,tačnije zabrane ulaska u sve institucije Kantona Sarajevo.

Znači li to da će i svim onim radnicima, prvenstveno državnim službenicima i namještenicima koji rade u ovim institucijama, biti zabranjen dolazak na posao i tako uskraćeno jedno od osnovnih prava a to je pravo na rad.

Obaviješteni smo da su neke institucije već dobile naredbu da dostave spiskova imena radnika sa informacijama da li su ili nisu vakcinisani, što je grubo kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka.   

Sindikat još jednom ističe da je jako bitna zaštita zdravlja i života svih, ali da je sloboda izbora nešto što niko pa ni Vlada ne smije svojim ishitrenim odlukama uskraćivati radnicima i svim drugim građanima.