SINDIKALNA ORGANIZACIJA PVB KS: NAKON 22 GODINE UPOSLENO NOVIH 70 VATROGASACA

Sindikalna organizacija Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo zadovoljna je činjenicom da je nakon 22 godine došlo do upošljavanja novih 70 vatrogasaca, čime se poboljšava cjelokupni sistem zaštite i spašavanja u Kantonu Sarajevo.

Predsjednik Sindikalne organizacije PVB KS Armin Hrelja istakao je da ovo rezultat 20 godina sindikalne borbe i zalaganja Sindikalne organizacije na upošljavanju prijeko potrebnih novih uposlenika u Profesionalnu vatrogasnu brigadu Kantona Sarajevo.

“Naše nove kolege će tako
služiti građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine u najtežim trenucima, a samo na ovaj način bićemo jači kao ustanova i kao društvo”, kazao je Hrelja.

Sindikalna organizacija Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo ovim putem zahvaljuje Civilnoj zaštiti Kantona Sarajevo na čelu sa direktorom Dženanom Brkanićem i Vladi Kantona Sarajevo, koji su doprinijeli realizaciji ovog velikog projekta.

Sindikat poručuje da će nastaviti na unaprijeđenju statusa i prava vatrogasaca i u narednom periodu, te da je sada PVB KS u cjelosti popunjena ljudstvom što građanima Kantona Sarajevo daje sigurnost u pogledu protivpožarne zaštite kao i zaštite od drugih elementarnih nesreća.

Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo nedavno je obilježila 140. godina od osnivanja.