ŠEST GODINA USPJEŠNOG RADA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KANTONA SARAJEVO

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, koji je reprezentativni sindikat za granu državne službe u Kantonu Sarajevo, obilježio je danas šestu godišnjicu postojanja.

Septembar je mjesec u kojem je prije šest godina, 9.  septembra, osnovan Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, sindikat koji danas ima jako bitnu i važnu ulogu u socijalnom dijalogu i promociji i zaštiti radničkih interesa i prava svih državnih službenika koji rade u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Preko 700 članova, reprezentativnost iz grane na području Kantona Sarajevo, do sada potpisana četiri kolektivna ugovora sa Vladom Kantona Sarajevo…

Sindikat koji je uspio nakon dugog niza godina povećati osnovicu, vratiti naknadu za prevoz, uvesti naknade za posebne uslove rada, pasivnu dežuru iz mrtvog slova iz Zakona o radu pretvorili u 2 KM po satu…

Sindikat koji sve svoje resurse koristi u svrhu zaštite svih državnih službenika i namještenika, očuvanje i povećane njihovih prava, sindikat koji u okviru socijalnog dijaloga ima važnu poziciju za pregovaračkim stolom sa Vladom Kantona Sarajevo i svim rukovodiocima organa državne službe Kantona Sarajevo.

U proteklih šest godina uradili smo jako puno, upoznali i angažovali kompetentne i stručne saradnike koji čine dio ove velike porodice.

Učlani se i postani dio te porodice, učlani se jer Zajedno smo Jači!!!