ŠEF UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO ERDUAN KAFEDŽIĆ PRIMIO PREDSTAVNIKE NAŠEG SINDIKATA

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić primio je danas delegaciju Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo koja ge je upoznala sa problemima u vezi sa neprovođenjem i nepoštivanjem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić i član Upravnog odbora Sindikata Nihad Kajmović upoznali su šefa Ureda Erduana Kafedžića da se konkretno radi o određenim rukovodiocima državne službe Kantona Sarajevo.

Istakli su da je potrebno hitno djelovati kako bi se postupcima rukovodioca koji svojim nečinjenem čine štetu budžeta Kantona Sarajevo konačno stalo u kraj.

Zornić i Kajmović zahvalili su se Kafedžiću na prijemu, te izrazili nadu da će Ured što prije poduzeti sve aktivnosti u skladu sa svojim ovlaštenjem.

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić kazao ja da će unutar Ureda odmah formirati predmet i Tim ljudi koji će istraživati po ovom pitanju.

Dodao je da će sa ovim slučajem biti upoznat i Kolegij Ureda, te je od Sindikata zatražio da mu se dostavi sva relevantna dokumentacija u vezi ovog predmeta.

Naredni sastanak će biti održan nakon prvih rezultata uvida u ovaj predmet, što će uslijediti u što bržem vremenskom intervalu.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić podsjetio je šefa Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduana Kafedžića i o dopisu Sindikalne organizacije Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo o problemima u ovoj instituciji.

Kafedžić je istakao da će pogledati ovaj predmet i izvijestiti o tome.