SASTANAK U VLADI KS: SINDIKATI ZATRAŽILI POVEĆANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U BUDŽETSKOJ 2022. GODINI

Predstavnici našeg sindikata prisustvovali su današnjem sastanku između Vlade Kantona Sarajevo i predstavnika sindikata koji primaju plate iz budžeta Kantona Sarajevo o otvaranju pregovora oko utvrđivanja osnovice za obračun plata za sve radnike koji primaju platu iz budžeta KS u budžetskoj 2022. godini.

Sindikati su jednoglasno zatražili povećanje osnovice, jer tri godine nije bilo povećanja plata ističući da je skoro svaki sindikat uradio određene ustupke Vladi kroz kolektivne ugovore imajući razumijevanja zbog stanja sa pandemijom COVID-19.

Ukazano je i na propust Vlade Kantona Sarajevo koja je prije izrade Nacrta budžeta morala održati pregovore sa sindikatima, čime je povrijedila i zakonske i odredbe kolektivnih ugovora.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto kazao je da postoje objektivni razlozi da se osnovica poveća, prvenstveno zbog povećanja cijena, ali je izrazio bojazan ukidanja Pondera 2 Kantonu Sarajevo novim nacrtom zakona o raspodjeli prihoda Federacije BiH.

Forto je dodao da je Vlada KS izradila Nacrt budžeta za 2022. godinu, ali nije uzela u obzir povećanje osnovice jer ne znaju da li će Ponder 2 biti smanjen.

Predsjednik našeg Sindikata Elvis Zornić istakao je da je najmjerodavniji razlog i jedini u ovom momentu zbog kojeg se traži povećanje osnovice poskupljenje svih potrošačkih namirnica i standarda života u KS preko pet posto i da već u ovom momentu imamo jako veliki broj državnih službenika i namještenika, ali i radnika iz drugih grana, koji ne mogu sa postojećim platama izdržati od plate do plate, što je zaista poražavajuće.

Zatraženo je da se Vlada izjasni da li je za povećanje plate i kolika je visina osnovice koju planiraju ponuditi radnicima, te kolika je vjerovatnoća da će zakon o raspodjeli prihoda, kojim se predviđa smanjenje Pondera KS, biti usvojen.

Vlada nije mogla ponuditi odgovore na ova pitanja, ali je rečeno da će se izjasniti u pisanoj formi u roku od sedam dana, te je zakazala sljedeći sastanak za 22.12.2021.

Sindikati su nakon toga upozorili premijera Fortu i ministre u Vladi KS da se do tog datuma može desiti jako puno stvari, kao i da će eskalirati radničko nezadovoljstvo koje se može pretvoriti u proteste i štrajkove.

Sastanku su, pored svih članova Vlade KS i našeg Sindikata, prisustvovali i predstavnici Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH-Kantonalni odbor KS, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture FBiH-Kantonalni odbor KS, Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH-Koordinacioni odbor KS, Sindikata policije KS i Sindikata Univerziteta u Sarajevu.