SASTANAK SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I POLICIJE KS O POBOLJŠANJU POLOŽAJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

U zgradi Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu danas je održan sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikata policije Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u BiH-Sindikalna organizacija Kantonalni organi državne službe KS o poboljšanju trenutnog položaja državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Delegacije su predvodili predsjednici sindikata Elvis Zornić, Sadik Ećo i Višnja Ljubjankić.

Sastanak je održan s obzirom na trenutnu situaciju izazvanu svakodnevnim rastom inflacije i povećanjem potrošačkih cijena, te sve izraženijom potrebom za povećanjem radničkih plata i donošenje drugih mjera pomoći.

Predsjednik našeg Sindikata Elvis Zornić informisao je prisutne da je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo 16. novembra uputio hitan zahtjev za održavanje sastanka prema resornom ministarstvu pravde i uprave i Vladi Kantona Sarajevo na temu iznalaženja rješenja za poboljšanje trenutnog statusa državnih službenika i namještenika.

Predsjednici Sadik Ećo i Višnja Ljubjankić iskazali su zadovoljstvo i podršku aktivnostima koje su pokrenute, te je jednoglasno zaključeno da će na sastanak ići predstavnici sva tri sindikata.