SASTANAK SA SEKRETARIMA MINISTARSTAVA U VLADI KANTONA SARAJEVO

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo danas je održan sastanak Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo sa sekretarima ministarstva u Vladi Kantona Sarajevo na kojem je razgovarano o dosadašnjem toku pregovora između Vlade Kantona Sarajevo i našeg Sindikata za novi tekst Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić podsjetio je prisutne da je s premijerom Kantona Sarajevo Nihadom Ukom u petak, 20. oktobra, potpisao Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo na mjesec dana.

Istakao je da je potpisivanje sporazuma uslijedilo jer se pregovarački timovi Vlade KS i Sindikata nisu usaglasili oko svih odredbi novog teksta Kolektivnog ugovora u periodu važenja postojećeg, te izrazio nadu da će se pregovarački timovi približiti u stavovima i konačno usuglasiti tekst novog Kolektivnog ugovora.

Zornić je zahvalio sekretarima ministarstava na interesovanju i na njihovom viđenju rješenja problema sa kojima se suočava grana državne službe u našem kantonu.

Sekretari ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo istakli su podršku zahtjevima Sindikata da državna služba u KS napokon dobije mjesto koje zaslužuje, te da se približe sa primanjima i drugim pravima kolegama iz drugih grana.

Ocijenjenjo je da su sastanci ovakve prirode potrebni i da se ubuduće i prošire sa kolegama iz drugih sindikata, ali i sa predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo.

Današnjem sastanku prisustvovali su i potpredsjednica Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Jasmina Lukovac i članica Upravnog odbora Dženita Viteškić.