SASTANAK SA MINISTRIMA FINANSIJA I PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo danas je održan sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo i ministra finansija Kantona Sarajevo Davora Čičića i ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejle Brčić.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić i član Upravnog odbora Nihad Kajmović zatražili su od Vlade Kantona Sarajevo da se što prije riješe problemi sa primjenom Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe KS, i onim iz 2019. godine i ovim aktuelnim Kolektivnim ugovorom.

Od Vlade Kantona Sarajevo je zatraženo da pošalje dopis rukovodiocima da moraju primjenjivati Kolektivni ugovor, posebno u vezi pasivne dežure i dopune podataka za prava iz 2019.  godine (uslovi rada).

Predsjednik Zornić istakao je da je do sada očekivao da će Vlada Kantona Sarajevo zvanično skrenuti pažnju nesavjesnim rukovodiocima zbog neprimjene Kolektivnog ugovora i da očekuje da će to biti urađeno do kraja ovog mjeseca.

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo izvjestilo je predstavnike Sindikata da ono ne daje saglasnost na pravilnike o platama organa državne službe Kantona Sarajevo već daje mišljenje na fiskalno provođenje isplate iz budžeta, a organi su ti koji su bili dužni planirati sva sredstva prilikom izrade svojih internih budžeta.