SASTANAK SA MINISTRICOM PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO DARJOM SOFTIĆ KADENIĆ

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić primila je danas delegaciju Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

Sastanak je realiziran na zahtjev našeg sindikata o temi primjene Kolektivnog ugovora i stvaranja dostatnih mogućnosti za poboljšanje prava svih državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

Dogovoreno je da Sindikat uputi inicijativu preko Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo da zajednički upute akt kojim će se od Vlade Federacije BiH zatražiti hitne izmjene Federalnog zakona o platama, na način da se omogući ugovaranje većih platnih razreda od postojećih za državne službenike i namještenike, a samim tim i riješili mnogi problemi s kojima se uposlenici iz ove grane suočavaju u Kantonu Sarajevo.

Ministrica Softić Kadenić je izvjestila predstavnike našeg sindikata da je Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost, kao i svaki put do sada, da se pristupi izvornom Kolektivnom ugovoru koji je potpisan na nivou FBiH.

Radi se u Kolektivnom ugovoru koji umnogome ima manje prava od onoga koji je Vlada KS potpisala sa reprezentivnum Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

Poseban fokus sastanka bio je na skretanju pažnje na određene institucije kao što su zavodi, pravosudne institucije…

Predstavnici pravosudnih institucija, članovi Upravnog odbora Sindikata Mahira Selimović i Nihad Kajmović izvijestili su ministricu o specifičnostima pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo, zatražili podršku u korekciji previda koji se tiče pasivne dežure koja je ugovorena manja od one koja je bila, zbog greške pri korištenju određenih parametra prilikom određivanja procenata.

Ukazali su i na primjenu određenih ugovorenih prava iz Kolektivnog ugovora.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić istakao je da se zajednički treba nastaviti sa riješavanjem svih otvorenih pitanja kako bi se dodatno poboljšao položaj državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

Zornić je, između ostalog, istakao da se moraju učiniti dodatni napori kako bi se poboljšao evidentno narušeni sistem ocjenjivanja.

Dodao je da će Samostalni sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, kao reprezentivni sindikat za sve državne službenike i namještenike u Kantonu Sarajevo, kao i do sada nastaviti svojim stručnim inicijativama i učešćem u izradi svih propisa koji se tiču statusa državnih službenika i namještenika i zalagati se za zaštitu prava svih državnih službenika i namještenika.

Potpredsjednica Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Jasmina Lukovac istakla je probleme sa načinom donošenja pravilnika, te predložila da se prije njihovog usvajanja obezbijede potrebna mišljenja svih zainteresovanih strana.

Na kraju sastanka predstavnici Sindikata prigodno su se zahvalili ministrici Darji Kadenić Softić za iskazane napore i angažman u unapređenju socijalnog dijaloga tokom kolektivnog pregovaranja, te poboljšanja prava i uslova rada za sve državne službenike i namještenike u Kantonu Sarajevo.

Također, zahvalnica je uručena i pomoćnici ministra Onahti Čerkez.