SASTANAK SA MINISTRICOM PAVIĆ PEČENKOVIĆ: PRONAĆI RJEŠENJE ZA ULJUČIVANJE SINDIKATA U RAD ESV KS

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković primila je danas predstavnike Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo sa kojim je razgovarala o toku pregovora o novom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo i uključivanju Sindikata u rad Ekinomsko-socijalnog vijeća KS.

Delegacija Sindikata u sastavu predsjednik Elvis Zornić i članovi Upravnog odbora Ermina Ćatić, Armin Hrelja i Mahira Selimović istakli su da se po zakonu naš sindikat mora uključiti u rad Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo, jer u njemu nema predstavnika državnih službenika i namještenika.

Ministrica je upoznata sa činjenicom da kao jedini sindikat iz ove grane koji je po zakonu registrovan kod nadležnog kantonalnog Ministarstva pravde i uprave i koji ima rješenje o reprezentativnosti izdato od strane resornog Ministarstva za rad i socijalnu politiku treba aktivno učestvovati u radu ESV KS.

Razgovarano je i o pregovorima između pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo o usaglašavanju teksta novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Istaknuto je da je baza pregovora važeći Kolektivni ugovor, te izražena obostrana nada da će se neka druga pitanja novim kolektivnim ugovorom riješiti i poboljšati.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić Pečenković kazala je da cijeni rad Sindikata i da je uvijek bila i biće za poboljšanje radničkih prava.

Dodala je da će u okviru zakonskih nadležnosti Ministarstvo razmotriti uključivanje reprezentativnog sindikata u rad Ekonomsko-socijalnog vijeća KS i da se nada da će se pronaći rješenje ovog problema.

Zaključeno je da je zajednički cilj nastavak dobrog socijalnog dijaloga, potpisivanje novog Kolektivnog ugovora i uspješno okončanje problematike vezane za učešće u radu ESV KS.