SASTANAK SA ČLANOVIMA SINDIKALNOG ODBORA SINDIKALNE ORGANIZACIJE OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU: PREZENTIRANI POSTIGNUTI REZULTATI I PLANOVI ZA BUDUĆE DJELOVANJE

U prostorijama Općinskog suda u Sarajevu održan je sastanak sa članovima Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Općinskog suda, s ciljem informiranja članova o postignutim rezultatima, te budućim aktivnostima koje će poduzimati Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić, te Armin Hrelja i Amel Hamzić, članovi Upravnog odbora Sindikata, detaljno su prezentirali zbivanja proteklih godina.

Istakli su da naš sindikat kao reprezentativni sindikat ima status glavnog pregovarača sa Vladom Kantona Sarajevo kada su u pitanju propisi koji se odnose na državne službenike i namještenike koji rade u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Tokom sastanka razgovaralo se o zahtjevima članova Sindikalne organizacije, poštovanju radničkih prava i organizaciji sindikalnog djelovanja.

Članovi su aktivno sudjelovali u diskusiji, te su iznijeli svoje stavove i prijedloge.

Na kraju sastanka doneseno je nekoliko zaključaka s ciljem poboljšanja trenutne situacije, uključujući konkretne korake za unapređenje trenutnog stanja radnika Općinskog suda u Sarajevu, mogućnosti za ispunjenje zahtjeva članova, te jačanje sindikalnog djelovanja u skladu s radničkim pravima.