SASTANAK O POČETKU PREGOVORA O NOVOM KOLEKTIVNOM UGOVORU

U zgradi Kantona Sarajevo danas je održan sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo i ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo Merse Kusture na kojem je trebao biti pokrenut postupak pregovora o utvrđivanju teksta novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Pregovori su na početku prekinuti zbog činjenice da je na sastanak od strane Vlade poziv dobila i predstavnica podružnice Federalnog sindikata, koji kao što je poznato nije reprezentativan u Kantonu Sarajevo.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić istakao je da uključivanjem nereprezentativnog Federalnog sindikata Vlada Kantona Sarajevo prekršila Zakon o radu i da je to učinjeno bez znanja našeg Sindikata.

„Mi kao reprezentativni sindikat bi uključili sve sindikate koji zastupaju državne službenike i namještenike i to na način predviđen zakonom. Znači da će svi državni službenici i namještenici Kantona Sarajevo biti ravnopravno zastupljeni. U ovom sastavu danas nećemo pregovarati i insistiramo da Vlada to uradi na način kako je to i radila sa svim ostalim granama, a to je da pregovara sa reprezentativnim sindikatom“, kazao je Zornić.

Član Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Armin Hrelja upozorio je na činjenicu da se ovim Vlada miješa u odnose između sindikata i da to naš Sindikat neće dozvoliti.

Kao što je poznato Kantonalni sud u Sarajevu donio je presudu kojom je poništena reprezentativnost federalnom sindikatu, te je naš sindikat jedini reprezentativni za državnu službu u Kantonu Sarajevo.

„Naš Sindikat je uvijek bio za transparentan rad i tako će i sada svi državni službenici i namještenici u Kantonu Sarajevo biti upoznati o procesu pregovora, kao i sa prijedlozima i zaključcima i tako moći preko reprezentativnog sindikata biti dio pregovaračkog procesa“, poručio je Hrelja.

Predstavnici našeg sindikata istakli su da će novi Kolektivni ugovor jasno definisati neke odredbe kako ne bi dolazilo do tužbi po osnovu radnih odnosa i kako bi zaštitili prava svih državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Mersa Kustura kazala je da joj je interes jaka državna služba, te da se nada da će Kolektivni ugovor biti potpisan na obostrano zadovoljstvo, te je sljedeći sastanak zakazala za srijedu, 18. novembra.

Dodala je da će do tada našem sindikatu biti dostavljena rješenja o imenovanju članova Pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo i potrebni materijali.

Istakla je da se budžet Kantona Sarajevo loše puni i da bi do kraja godine Kanton mogao biti u lošoj finansijskoj situaciji, kao i da projekcije budžeta za narednu godina nisu baš optimistične.

„Svi ćemo se založiti da u ovom teškom momentu održimo nivo ličnih dohodaka državnih službenika i namještenika.Svima nam je interes što bolja državna služba i nadam se da će proces pregovaranja biti uspješan“, dodala je ministrica Kustura.