SASTANAK MINISTRICE PRAVDE I UPRAVE KS DARJE SOFTIĆ KADENIĆ I PREDSTAVNIKA NAŠEG SINDIKATA

U zgradi Kantona Sarajevo danas je održan sastanak ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo Darje Softić Kadenić i predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvisa Zornića i potpredsjednice Sindikata Jasmine Lukovac o primjeni člana 59. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Predstavnici našeg Sindikata upoznali su ministricu sa situacijom da se još uvijek podnose radničke tužbe, zbog neodgovornog ponašanja pojedinih rukovodioca institucija.

Istaknuto je da veliki dio odgovornosti za nepoštivanje Kolektivnog ugovora iz 2019. godine imaju određeni rukovodioci organa državne službe Kantona Sarajevo koji su svojim nedomaćinskim ponašanjem doveli do toga da je stvoren osnov za radničke tužbe.

Naglašeno ja da je nedospustivo neusklađivanje pravilnika i internih akata sa aktuelnim zakonskim aktima, te je zatražen pojačan inspekcijski nadzor u ovoj oblasti i sankcionisanje neodgovornih rukovodioca.

Razgovarano je i o problemima u vezi sa isplatom naknada, te ostalim mogućnostima poboljšanja statusa i položaja državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Upozoreno je i na probleme sa nedostatkom deficitarnog kadra, te da u planu budžeta za narednu godinu treba planirati sredstva za ovu namjenu.

Ministrica Softić Kadenić kazala je da je cilj Vlade da ne bude radničkih tužbi i da će se insistirati na definisanju i jasnim kriterijima za ostvarivanje prava na naknade.

Dodala je da će nakon konsultacija sa ministrom finansija i ministricom rada, socijalne politike, raseljene osobe i izbjeglice zakazati zajednički sastanak sa predstavnicima našeg Sindikata o svim otvorenim pitanjima u vezi Kolektivnog ugovora.

Sastanak bi trebao biti održan početkom novembra.