SASTANAK DELEGACIJA NAŠEG SINDIKATA I SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I ZAPOSLENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

U zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo i predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, na kojem je dogovoreno uspostavljanje saradnje u narednom periodu.

Razmijenjena su dosadašnja iskustva i dogovoreno je da se buduća saradnja ozvaniči potpisivanjem sporazuma o saradnji i podršci.

Na sastanku su razmijenjena iskustva u sindikalnoj borbi na nivou Kantona Sarajevo i nivou institucija Bosne i Hercegovine.

U delegaciji našeg Sindikata bili su predsjednik Elvis Zornić i član Upravnog odbora Sindikata Armin Hrelja, dok je delegaciju Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine predvodio predsjednik Salih Karčić.