Radiosarajevo.ba: Forto i Zornić potpisali novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić potpisali su danas u zgradi Vlade Kantona Sarajevo novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, koji stupa na snagu danom potpisa.

Novi Kolektivni ugovor, pored prava garantovanih zakonom, predviđa i dodatne socijalne i druge pogodnosti za sve državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, usklađene sa važećim propisima i trenutnom situacijom.

Tekst novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo je plod višemjesečnog zajedničkog rada predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo i odgovara svim zahtjevima Zakona o radu, novog Zakona o zaštiti na radu kao i trenutnog stanja u kojem se nalazi Kanton Sarajevo, država Bosna i Hercegovina i cjeli svijet, a posljedica je pojave i širenja korona virusa.

U centru pažnje potpisanog Kolektivnog ugovora su pogodnosti koje su dogovorene za državne službenike i namještenike roditelje djece čiji je invaliditet u utvrđenom procentu od 100% i 90%, kao i žene koje imaju blizance, treće i svako slijedeće dijete.

Radi se o tome da će ove kategorije uposlenika za polovinu radnog vremena ubuduće imati zagarantovana ukupna primanja u visini pune plaće i to je nešto na što smo posebno ponosni.

U skladu sa tekstom novog Kolektivnog ugovora, svaki državni službenik i namještenik koji nije stekao pravo na puni godišnji odmor za dane godišnjeg odmora po osnovu navršenog mjeseca rada imat će pravo na regres srazmjeran broju dana godišnjeg odmora koje koristi u odnosu na 20
dana punog godišnjeg odmora.

Posebno poglavlje dokumenta posvećeno je sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i u cijelosti je usklađeno sa novim Zakonom o zaštiti na radu Federacije BiH.

Sindikat je na osnovu činjenica koje je iznijela Vlada Kantona Sarajevo imao razumijevanja za trenutno stanje u Budžetu Kantona Sarajevo, koji se manje puni u odnosu na predhodne zbog posljedica izazvanih korona virusom, te je određena prava na naknade na osnovu poslova sa posebnom prirodom posla zaledio i ista se neće isplaćivati u 2021. godini, čime je još jednom pokazana solidarnost državne službe sa privatnim sektorom i svima drugima koji su pogođeni korona virusom.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić istakao je da je tokom pregovora u izradi novog Kolektivnog ugovora socijalni dijalog bio na visokom nivou i dodao da novim Ugovorom svi treba da budu zadovoljni, navodi se u saopćenju Vlade KS.