Radiosarajevo.ba: Zahtjevi / Državni službenici i namještenici uputili inicijativu Vladi KS

Tri sindikata koja okupljaju državne službenike i namještenika u Kantonu Sarajevo uputili su prema Vladi Kantona Sarajevo zajedničku inicijativu za poboljšanje trenutnog položaja državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Inicijativu su potpisali predsjednici sindikata Elvis Zornić, Sadik Ećo i Višnja Ljubjankić, koji su od Vlade Kantona Sarajevo zatražili da hitno zakaže sastanak o ovoj temi.

Podsjećaju da je 15. aprila održan sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikata policije Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u BiH-Sindikalna organizacija Kantonalni organi državne službe KS o nezadovoljavajućem položaju državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Sindikati traže utvrđivanje platnih razreda za obračun plaća državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo kroz Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, jer smatraju da je to u ovom momentu jedini način za unapređenje statusa državnih službenika i namještenika.

Kolektivni ugovor je instrument kojim Kanton i Sindikat dogovaraju svoje odnose u oblasti radnih odnosa, u konkretnom slučaju to su osnovica za plaću i elementi za određivanje osnovne plaće i dijela plaće po osnovu radnog učinka.

“Dakle, osnovica za plaću, koeficijenti radnih mjesta i elementi za određivanje dijela plaće po osnovu radnog učinka moraju biti dogovoreni Kolektivnim ugovorom, a ne na način kako je propisano Kantonalnim zakonom o plaćama i naknadama, odnosno uklapajući samo volju zakonodavca u Kolektivni ugovor, kako je to do sada činjeno, a ne obrnuto”, navodi se u inicijativi.

“Zbog svega gore navedenog, kao i opredjeljenja Vlade KS koje je na sastanku za utvrđivanje osnovice za obračun plaća radnicima koji primaju platu iz Budžeta KS održanom 21.12.2021. godine iznio premijer KS Edin Forto, smatramo da je potrebno da sva ova pitanja regulišemo i Kolektivnim ugovorom, što je posve opravdano imajući u vidu odredbe ZOR-a FBiH”, kaže se u inicijativi.

 

https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/drzavni-sluzbenici-i-namjestenici-uputili-inicijativu-vladi-ks/454690