PVB KS: PRIJEMOM 56 NOVIH UPOSLENIKA UNAPRIJEĐEN CJELOKUPNI SISTEM VATROGASNE ZAŠTITE

Nakon više od 15 godina danas je izvršen grupni prijem novih uposlenika u Profesionalnu vatrogasnu brigadu Kantona Sarajevo, tačnije nova 56 pripadnika koji su bili najbolji, najspremniji i najsposobniji na psiho-fizičkim testiranjima.

Kao takvi služiće građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine u najtežim trenucima, a samo na ovaj način bićemo jači kao ustanova i kao društvo.

Sindikalna organizacija Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo zahvaljuje upravi Civilne zaštite Kantona Sarajevo na čelu sa direktorom Dženanom Brkanićem, koji je udobnost kancelarijske fotelje zamijenio terenom.

Zahvaljujemo se i i svima onima koji su doprinijeli realizaciji ovog velikog projekta, čime će biti poboljšan cjelokupni sistem zaštite i spašavanja u Kantonu Sarajevo.