PREMIJER KS NIHAD UK I PREDSJEDNIK SINDIKATA ELVIS ZORNIĆ POTPISALI SPORAZUM O PRODUŽENJU VAŽENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA NA MJESEC DAN

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić potpisali su danas u zgradi Vlade Kantona Sarajevo Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo na mjesec dana.

Potpisivanje sporazuma uslijedilo je jer se pregovarački timovi Vlade KS i Sindikata nisu usaglasili oko svih odredbi novog teksta Kolektivnog ugovora u periodu važenja postojećeg, te su, kako bi se prava svih radnika iz ove grane na Kantonu Sarajevo zadržala, pregovarački timovi ranije usuglasili tekst danas potpisanog sporazuma.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić iskoristio je priliku i upoznao premijera Uka sa problemima koji muče državnu službu KS i izrazio nadu da će se u ostavljenom periodu pregovarački timovi približiti u stavovima i usuglasiti tekst novog Kolektivnog ugovora, čime bi se državni službenici i namještenici približili sa primanjima i drugim pravima kolegama iz drugih grana.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk iskazao je svoju jasnu podršku i istakao da državna služba u KS mora napokon dobiti mjesto koje zaslužuje.

Pregovori između Vlade Kantona Sarajevo, kao poslodavca i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo kao predstavnika državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo za novi tekst Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo počeli su prije tri mjeseca, što pokazuje namjeru obje strane da se postigne dogovor što je prije moguće.

Međutim, znajući da su pregovori o kolektivnom ugovoru složen proces koji zahtijeva vrijeme za razmatranje, analizu, i dogovor, a u cilju očuvanja prava radnika, Vlada Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo su se na početku pregovora dogovorili da će, u slučaju da pregovori ne budu završeni u potrebnom roku, produžiti važenje trenutnog Kolektivnog Ugovora na ograničen period.

Ovakav dogovor pruža stabilnost radnicima i sprječava pravnu prazninu koja bi mogla nastati bez važećeg Kolektivnog ugovora.

Produženje važenja trenutnog Kolektivnog ugovora omogućava nastavak primjene utvrđenih prava i obveza sve dok se pregovori ne završe.

Važno je naglasiti da je cilj pregovora za novi tekst Kolektivnog ugovora postizanje dogovora koji će na najbolji način zadovoljiti interese i potrebe radnika, ali isto tako uzeti u obzir ograničenja i uvjete koje postavlja Vlada Kantona Sarajevo.

Pregovori koji su u toku uključuju razmatranje povećanja plaća, poboljšanja uslova rada, osiguranje dodatnih beneficija i prava radnika, kao i druga važna pitanja koja se tiču radnika u javnom sektoru.

Današnjem potpisivanju Sporazuma ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo prisustvovali su i potpredsjednica Jasmina Lukovac i član Upravnog odbora Armin Hrelja.