PREMIJER KS NIHAD UK I PREDSJEDNIK SINDIKATA ELVIS ZORNIĆ POTPISALI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić potpisali su danas u zgradi Vlade Kantona Sarajevo Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Novim Kolektivnim ugovorom predviđeno je povećanje plaća, poboljšanje uslova rada, osiguranje dodatnih beneficija i prava radnika, kao i druga važna pitanja koja se tiču radnika u javnom sektoru, uz povećanje osnovice za obračun plaće sa 330 na 385.

Ovaj Kolektivni ugovor na najbolji način zadovoljava interese i potrebe radnika u ovom trenutku, ali isto tako uzima u obzir ograničenja i uvjete koje postavlja Vlada Kantona Sarajevo, što je još jedan dokaz dobrog socijalnog dijaloga koji naš Sindikat vodi sa Vladom Kantona Sarajevo.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić istakao je da se iz godine u godinu poboljšavaju prava radnika u ovoj grani, te da je glavni cilj da se državni službenici i namještenici približe sa primanjima i drugim pravima kolegama iz drugih grana.

Zornić je naglasio da je vlast u Kantonu Sarajevo prepoznala značaj državnih službenika i namještenika, ali ističe potrebu da se u narednom periodu riješe preostali problemi s kojima se državna služba suočava.

“To uključuje poboljšanje uslova rada, pravedne i bolje naknade, mogućnosti stručnog usavršavanja i napredovanja, kao i promovisanje transparentnosti i odgovornosti”, kazao je Zornić.

Dodao je da će Sindikat i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima kako bi državna služba u Kantonu Sarajevo bila jaka i efikasna i kao takva bila na punoj usluzi svim građanima.

Današnjem potpisivanju ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo prisustvovali su i potpredsjednica Jasmina Lukovac i član Upravnog odbora Amel Hamzić.

Pored premijera Nihada Uka, u ime Vlade Kantona Sarajevo, prisustvovali su ministar finansija Kantona Sarajevo Afan Kalamujić i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Enda Pavić Pečenković.