PREGOVORI SINDIKATA I VLADE KS: VLADA MORALA ISPOŠTOVATI STAV RADNIKA, SINDIKAT NAJAVLJUJE SINDIKALNE MJERE I AKTIVNOSTI

U zgradi Kantona Sarajevo danas je održan još jedan neuspješan sastanak Vlade Kantona Sarajevo i Koordinacije sindikata koji zastupaju radnike koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo o temi povećanja osnovice za obračun plaća.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto izvijestio je prisutne predstavnike sindikata da je Vlada ponovo razmotrila mogućnosti i opće stanje i da je odlučila da, bez obzira na činjenicu da su svi sindikati osim Sindikata osnovnog obrazovanja odbili zadnji ponuđeni iznos od 330 KM, isto uvećanje jednostrano ugraditi u Nacrt Budžeta KS za 2022. godinu.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić je po dobijanju riječi iskoristio vrijeme i priliku da ponovi generalni stav koji je dalo članstvo, a to je da ovaj sindikat ne prihvata povećanje osnovice za koje se već sada zna da neće ni približno ublažiti povećane troškove uzrokovane povećanjem cijena, koje će i dalje rasti.

Zornić je dodao da je Vlada Kantona Sarajevo morala i mogla izdvojiti više sredstava za povećanje osnovice.

Zatraženo je od premijera i Vlade Kantona Sarajevo da osigura i ispoštuje pravo jednakosti, jer je državnim službenicima i namještenicima neprihvatljiv stav da će Vlada pojedinačno sa svakim sindikatom kroz kolektivne ugovore pokušati poboljšati status radnicima, bilo da se radi o povećavaju koeficijenata ili nekih drugih mogućnosti iz razloga što su koeficijenti državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo ugrađeni u Zakonu o platama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, a svi smo svjesni činjenice da je dosta teže mijenjati zakon od kolektivnog ugovora.

Naš Sindikat će već sutra pripremiti inicijative za povećanje koeficijenata, te usklađivanje Pravilnika o ocjenjivanju sa Zakonom o platama gdje će se tražiti i određivanje iznosa za uvećanje plate po osnovu ocjene za učinak u radu.

Ukoliko se naši zahtjevi ne ispoštuju, a ne tražimo ništa što druge grane već to nemaju ugovoreno kroz kolektivne ugovore, pokrenućemo mimo Koordinacije sve zakonom dozvoljene sindikalne aktivnosti i mjere.