PREDSJEDNIK OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU DAMIR BATOTIĆ PRIMIO DELEGACIJU NAŠEG SINDIKATA: RAZGOVARANO O UNAPREĐENJU SARADNJE I PRAVA SVIH UPOSLENIKA

Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu Damir Batotić primo je danas predstavnike Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo sa kojim je razgovarao o aktuelnim dešavanjima i poboljšanju uslova rada uposlenika ovog suda.

Delegacija Sindikata u sastavu predsjednik Elvis Zornić, članovi Upravnog odbora Mahira Selimović, Nihad Kajmović i Amel Hamzić, te Ermedin Gočobija, član Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Općinskog suda u Sarajevu, istakli su da naš sindikat kao reprezentativni sindikat zastupa prava svih državnih službenika i namještenika.

S tim u vezi naš sindikat, u okviru socijalnog dijaloga koji vodi sa Vladom Kantona Sarajevo, može jedini kada se za to ukaže potreba slati inicijative za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora koji je potpisan na period od dvije godine.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić istakao je da se zajednički treba nastaviti sa riješavanjem svih otvorenih pitanja.

Zornić je, između ostalog, istakao da se moraju učiniti dodatni napori kako bi se poboljšao evidentno narušeni sistem ocjenjivanja, te uključio sindikat u proces donošenja novog pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.

Dodao je da je Samostalni sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, kao reprezentivni sindikat za sve državne službenike i namještenike u Kantonu Sarajevo, u devet godina uspješnog rada svojim stručnim inicijativama i učešćem u izradi svih propisa koji se tiču statusa državnih službenika i namještenika uveliko doprinio zaštiti prava državnih službenika i namještenika.

O tome svjedoči i šest potpisanih Kolektivnih ugovora, kazao je Zornić i ponovio da se samo zajedničkim naporima svih uključenih u proces socijalnog dijaloga može ostvariti dobrobit za granu državne službe.

Članica Upravnog odbora Sindikata Mahira Selimović istakla je da treba unaprijediti internu komunikaciju kako bi svi uposlenici bili pravovremeno informisani i upoznati sa svim poduzetim aktivnostima i planovima.

Dodala je da je u interesu svih zajednički rad na rješavanju statusa i uslova rada uoslenika pravosudnih institucija.

Od strane Sindikata istaknuto je da se zajednički pokrenu određene incijative ka Vladi Kantona Sarajevo kao poslodavcu, a po pitanjima koji se odnose na sud, kao najveću pravosudnu instituciju ne samo u KS već i državi Bosni i Hercegovini, i njegove uposlenike.

Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu Damir Batotić kazao je da se on bori za prava svih uposlenika i da ima jednak odnos prema svima.

Batotić je predstavio aktivnosti koje su u posljednjoj godini poduzete u Općinskom sudu, poput provedenih edukacija zaposlenika, bolje zdravstvene zaštite, poboljšanju uslova rada u arhivi, projektnih aktivnosti, planovima za rekonstrukciju fasade Suda i rekonstrukcije zgrade na Ilidži.

Istakao je da će uposlenici imati bolje uslove rada, te da je rekonstruisana i biblioteka, postignuta transparentnost u radu, riješeni problemi sa poštom, kao i da se namjerava krenuti u izradu novog pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta.

Sastanku su prisustvovali i sekretar Općinskog suda u Sarajevu Senada Smajić i šef Sektora sudske uprave Mirzet Sudžuka.