POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA FEDERALNIM SINDIKATOM

U Domu sindikata u Sarajevu danas je potpisan Sporazum o saradnji između Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne služve, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije BiH.

Sporazum ima za cilj poboljšanje međusindikalne saradnje i razmjene informacija kao i zaštita prava članova.

Potpisivanjem ovog sporazuma sindikati se obavezuju da će zajedno raditi na unapređenju radnih uslova, boriti se protiv diskriminacije i nepravde u radnom okruženju, te promovisati jednakost i solidarnost među članovima sindikata.

Sporazum su u prisustvu članova upravnih odbora oba sindikata potpisali predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne služve, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije BiH Samir Kurtović.

Sporazum o uvažavanju i saradnji sindikata značajan je korak u unapređenju radnih uslova i uaštiti interesa radnija, istakli su nakon porpisivanja predsjednici Zornić i Kurtović.