PODRŠKA SINDIKATA ZA PREDLOŽENI TEKST NOVOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

U Sarajevu je danas održan sastanak Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikata policije Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH-Koordinacioni odbor KS u vezi pregovora o tekstu novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo.

Dogovorena je saradnja tri sindikata i podrška za predloženi tekst novog Kolektivnog ugovora, a sve u svrhu poboljšanja položaja državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Pregovori između pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo o usaglašavanju teksta novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo zvanično su počeli 7. septembra.