PODRŠKA PREDSJEDNIKU SINDIKATA POLICIJE KS SADIKU EĆI POVODOM UPUĆENIH PRIJETNJI

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo izražava punu podršku našeg sindikata predsjedniku Sindikata policije Kantona Sarajevo Sadiku Eći i Sindikatu policije Kantona Sarajevo povodom saznanja vezanih za upućene prijetnje.

Naglašavamo da su ovakvi postupci neprihvatljivi u našem društvu i zaslužuju svaki vid osude, te promptno reagovanje svih nadležnih institucija.

“Mi dajemo punu podršku Sindikatu policije Kantona Sarajevo, te se nadamo nastavku dobre saradnje koju naša dva sindikata imaju, a tiče se zajedničkih aktivnosti radi poboljšanja položaja i statusa svih naših članova, te ostalih kolegica i kolega iz naših grana”, navodi se u pismu podrške.