POČELI PREGOVORI O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KS

U zgradi Kantona Sarajevo danas je održan prvi sastanak pregovaračkih timova Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe u Kantonu Sarajevo.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo inicirao je potrebu za izmjenama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Cilj ovih pregovora je korekcija određenih odredbi Kolektivnog ugovora koje su prouzrokovale umanjenja određenog prava za zaposlene koje se tiče pripravnosti za rad, te su se pregovarački timovi usaglasili u tom djelu.

Ovo se prvenstveno dogodilo zbog pogrešne formule pri fiskalnoj procjeni, te se javila potreba za nadopunom pravnih praznina koje su se javile u svakodnevnoj primjeni Kolektivnog ugovora.

Ostaje mogućnost da se unaprijede i pojedina prava koja u momentu potpisivanja Kolektivnog ugovora 2023. godine nisu bila moguća.

Sastanku su u ime Vlade Kantona Sarajevo prisustvovali ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić, ministar finansija Kantona Sarajevo Afan Kalamujić, pomoćnik ministra za upravu Onahti Čerkez. te Emir Jesenković, šef Kabineta ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo predstavljali su predsjednik Elvis Zornić, potpredsjednica Jasmina Lukovac i članovi Upravnog odbora Nihad Kajmović, Mahira Selimović i Amel Hamzić.

Nastavak pregovora zakazan je za ponedjeljak, 8. jula, u 9.00 sati.