OSNOVANA SINDIKALNA ORGANIZACIJA ORGANA UPRAVE KS

U Sarajevu je danas u zgradi Vlade Kantona Sarajevo osnovana Sindikalna organizacija organa uprave Kantona Sarajevo u okviru Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, pri čemu je našem sindikatu pristupilo više od 30 uposlenika organa uprave Kantona Sarajevo.

Za predsjednika ove sindikalne organizacije izabrana je Dženita Viteškić.

U Sindikatu ističu da im je drago što sve više državnih službenika i namještenika prepoznaje njihov rad u zaštiti radničkih prava.

“Zadovoljan sam da je naš rad prepoznat i od uposlenika u organima uprave KS. Oni su prepoznali naše zalaganje kako bi se popravio status i položaj državnih službenika i namještenika u našem kantonu”, kazao je predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić.

Dodao je da sa osnivanjem ove sindikalne organizacije Sindikat dobija još veću snagu i važnost.

Član Upravnog odbora Sindikata Armin Hrelja istakao je da se naš Sindikat i do sada odvajao od drugih kroz svoj rad i djelovanje, a posebno kroz jaku pravnu zaštitu svojih članova i iskrenim zalaganjem da pred zakonom budu svi isti.

Na sastanku su članovi Sindikalne organizacije organa uprave Kantona Sarajevo upoznati sa ciljevima i programom rada Sindikata.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo ima najviše sindikalnih članova u ovoj grani u KS i reprezentativni je sindikat za ovu granu u KS.