ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KANTONA SARAJEVO

U prostorijama Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu danas je održana Izborna skupština Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, na kojoj je izabrano rukovodstvo Sindikata.

Dosadašnji predsjednik Sindikata Elvis Zornić dobio je povjerenje i u narednom mandatu, a izabrani su i članovi Nadzornog odbora i Statutarne komisije Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

Na Izbornoj skupštini učešće su uzeli predstavnici svih sindikalnih organizacija, a istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjim postignutim rezultatima na poboljšanju statusa i zaštiti prava svih državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo, te istaknuto opredjeljenje ka jačanju sindikalne borbe i rada Sindikata.

Predsjednik Sindikata Elvis Zornić poručio je da naš Sindikat trebamo još više osnažiti sindikalnim aktivizmom, te dodao da će i dalje istrajati u naporima da državna služba dobije mjesto koje joj i pripada.

Danas su dodijeljenje i zahvalnice svim sindikalnim organizacijama našeg sindikata za napore i predanost u promovisanju sindikalnih aktivnosti za koje se zalaže Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

Zahvalnice su uručene za Sindikalnu organizaciju Općinskog suda u Sarajevu, Sindikalnu organizaciju Tužilaštva Kantona Sarajevo, Sindikalnu organizaciju Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, Sindikalnu organizaciju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Sindikalnu organizaciju Kantonalnog suda u Sarajevu, Sindikalnu organizaciju Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Sindikalnu organizaciju Organa uprave Kantona Sarajevo.

Dževadu Ćeski uručena je Zahvalnica za dugogodišnji predani rad i doprinos afirmaciji Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.