ODRŽAN SEMINAR IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

U Sarajevu je danas održan interaktivni seminar iz oblasti radnih odnosa, kojem su prisustvovali članovi Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

Seminar o pitanjima vezanim za Zakon o državnoj službi u FBiH, Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, Zakon o namještenicima u FBiH, Zakon o zaštiti na radu FBiH vodio je poznavalac i praktičar radnog prava advokat Hakija Kurtović.

Seminar je održan u prostorijama ustanove za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja” u Sarajevu.

Predsjednik našeg Sindikata Elvis Zornić kazao je da je seminar bio konstruktivan i sadržajan, te da je potrebno više ovakvih susreta za sve državne službenike i namještenike.