OBNOVLJENA SARADNJA SA FITPASSOM

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo ponovo je aktivirao ugovor o saradnji sa FitPassom.

Više informacija o procedurama, načinom registracije i korištenja usluga na www.fitpass.ba.

Procedura je sljedeća: Ukoliko osoba već ima kreiran nalog kod Fitpasa dovoljno je da dostavi dokaz o uplati po cijenama ranije definisanim za naš sindikat na kontakt mailkontakt@fitpass.ba.

Classic paket 16 termina iznosi 50 KM, a Premium paket 31 termin 60 KM.

Također pored dokaza o uplati, prvi put treba dostaviti dokaz da se radi o članu sindikata.

Ukoliko neko nema kreiran nalog u sistemu, treba izvršiti uplatu za paket i dostaviti dokaz na kontakt mail zajedno sa dokazom u članstvu u sindikatu, imenom i prezimenom i validnom email adresom kako bi mogli kreirati nalog i pustiti članarinu.

Članarina traje mjesec dana od momenta aktivacije.

Podsjećamo članove našeg Sindikata da informacije o svim našim partnerima mogu pronaći na našoj web stranici sindikat-kantona.ba.