OBAVIJEST ZA ČLANOVE SINDIKATA U VEZI ŠTRAJKA UPOZORENJA

Koordinacija sindikata je na sastanku održanom 18. januara konstatovala da do održavanja štrajka upozorenja, koji je bio zakazan za 23.01.2023. godine, evidentno da će doći do promjene aktuelnog saziva Vlade Kantona Sarajevo s kojom je Koordinacija sindikata imala neuspješne pregovore u prethodnom periodu.

Odlučeno je da se novom sazivu Vlade Kantona Sarajevo kroz socijalni dijalog, a prije utvrđivanja nacrta, odnosno prijedloga budžeta Kantona Sarajevo, finansijskog plana Fonda zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i komunalne privrede Kantona Sarajevo pruži mogućnost da sporazumno sa Koordinacijom sindikata dogovori povećanje plata svim radnicima u osnovnim i srednjim školama, predškolskim, ustanovama kulture i socijalne zaštite, MUP-u i Upravi policije, zavodima i organima državne službe, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva u 2023. godini u netto iznosu od 120,00 KM počevši od 01.01.2023. godine.

U slučaju da se sa novim sazivom Vlade Kantona Sarajevo ne postigne dogovor, pristupit će se realizaciji ove i Odluke Koordinacije sindikata od 28.12.2022. godine.

S tim u vezi, na sastanku Koordinacije sindikata održanom 18. januara odlučeno je da se nastavi sa započetim aktivnostima za pripremu/organizaciju štrajka upozorenja i generalnog štrajka u skladu sa Odlukom o organizovanju i održavanju štrajka upozorenja i generalnog štrajka od 28.12.2022. godine.

Koordinacija sindikata je odlučila da se prolongira realizacija člana 3. stav (1) Odluke o organizovanju i održavanju štrajka upozorenja i generalnog štrajka od 28.12.2022. godine, odnosno štrajk će biti realiziran u srijedu, 22.02.2023. godine sa početkom u 11:55 sati i trajat će 60 minuta, tj. do 12:55 sati u osnovnim i srednjim školama, predškolskim, ustanovama kulture i socijalne zaštite, MUP-u i Upravi policije, zavodima i organima državne službe, javnim komunalnim preduzećima i javnim ustanovama zdravstva, u kojima sindikati koji čine Koordinaciju sedam sindikata imaju sindikalne podružnice.

Ukoliko se zahtjev iz Odluke o štrajku ne ispuni do okončanja štrajka upozorenja od 22.02.2023. godine, bit će organizovan i realizovan generalni štrajk, nakon što se za to steknu svi zakonski uvjeti.

Napominjemo kada je u pitanju zakonito provođenje štrajka u organima državne službe Kantona Sarajevo, po Zakonu o štrajku, Vlada Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat državnih službenika I namještenika Kantona Sarajevo su bili u obavezi potpisati Sporazum o minimum procesa rada za vrijeme štrajka u organima državne službe Kantona Sarajevo koji je od strane Sindikata uz obavijesti i odluke o štrajku upućen Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u zakonom predviđenom roku, a koji je Vlada odbila potpisati i svjesno poslala cijeli postupak u proces arbitraže, u okviru koje će se do datuma za kada je prolongiran štrajk odrediti minimumi rada i stvoriti sve neophodne zakonske pretpostavke za provođenje štrajka.